Ζητούνται Εθελοντές Για Το Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

Το Κέντρο «Έλλη Λαμπέτη» μέσα στο 2010, θα πραγματοποιήσει, μια σειρά από εκδηλώσεις και ενημερωτικές ημερίδες. Προσκαλούμε όσους έχουν διάθεση, χρόνο και όρεξη να συμβάλλουν εθελοντικά, κατόπιν εκπαίδευσης, στις δράσεις που θα οργανώσουμε κατά την διάρκεια της χρονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 210-7773112.
Facebook
Στηρίξτε Μας

Γίνε Φίλος(η) Του Κέντρου Έλλη Λαμπέτη!

Βοήθησε και εσύ στήριζοντας το έργο μας με 30€ το χρόνο. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες...

Γίνετε Χορηγός
Στηρίξτε το έργο του Κέντρου Έλλη Λαμπέτη με τη χορηγία σας! Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότρες πληροφορίες...
Κάθε αγορά σας βοηθά το Κέντρο Έλλη Λαμπέτη να στηρίξει γυναίκες με καρκίνο του μαστού!
Στηρίξτε Αγοράζοντας
Χορηγός Επικοινωνίας
inter
Αναζήτηση

Οι Δραστηριότητες Του Κέντρου

Οι δραστηριότητες του Κέντρου έχουν προσανατολιστεί προς 5 κατευθύνσεις:

1) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ΄ ένα περιβάλλον πλήρους εχεμύθειας, αποδοχής, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και συνεργασίας οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν , να αποδεχθούν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους. Έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να προβάλλουν τις ανάγκες τους και τα αιτήματά τους σε κάποιον που θα τις ακούσει πραγματικά και θα τις κατανοήσει.

 Το είδος της συμβουλευτικής παρέμβασης και το επίπεδο (ατομικό, οικογενειακό, ή ομαδικό) που υιοθετείται είναι πολύπλευρο και εξαρτάται από την  αξιολόγηση του ίδιου του ατόμου και των αναγκών του σε συνδυασμό πάντα με το στάδιο της χρονικής εξελικτικής πορείας της νόσου.

Κάθε περίπτωση ασθενούς είναι ξεχωριστή, οι τρόποι αντίδρασης διαφορετικοί, και το αίτημα διαφορετικό. Όπως πώς θα εξηγήσουν την ασθένεια τους στα παιδιά τους ή πως θα αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις του συντρόφου τους, φίλων ή συναδέλφων. Η επιλογή του κατάλληλου νοσοκομείου ή θεραπευτικής αγωγής.

Ο έλεγχος του υπερβολικού άγχους   κατάθλιψης, αγωνίας  για μια επικείμενη υποτροπή. Την αντιμετώπιση  ανησυχίας τους για τα συμπτώματά τους, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας τους  ή τις ανεπιθύμητες παρενέργειες της, που πολλές φορές αποτελούν απειλή για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της γυναικείας τους ταυτότητας και θηλυκότητας. Την αντιμετώπιση δυσκολιών τους στον εργασιακό χώρο.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τις γυναίκες να μάθουν τον τρόπο και τις στρατηγικές ώστε να αντιμετωπίζουν τις σωματικές και συναισθηματικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές στον τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής που απορρέουν από την νόσο και τη θεραπεία της.

Οι λειτουργοί του Κέντρου βοηθούν του/τις ασθενείς μέσω ειδικών προγραμμάτων να υιοθετήσουν συνήθειες σωστής διατροφής, χαλάρωσης, σωματικής άσκησης, διακοπής καπνίσματος αλλά και να πετύχουν τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και των διαπροσωπικών τους σχέσεων, διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους κ.α, που θα συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής προς αυτό το σκοπό.

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην αντιμετώπιση των επώδυνων αλλαγών και στην αποκατάσταση της φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ισορροπίας των γυναικών με καρκίνο του μαστού για μία ακόμα φορά, επιβεβαιώνεται από την ανταπόκριση του πληθυσμού κατά το διάστημα των 10 μηνών λειτουργίας του Κέντρου.

Το γεγονός, ότι ένας αξιοσημείωτος αριθμός γυναικών, που πριν από 5, 10, ή ακόμα και 20 έτη πέρασαν τη διαδικασία της διάγνωσης, επέμβασης και θεραπείας της νόσου, έχουν επισκεφθεί το Κέντρο μας ζητώντας να εκφράσουν και να αντιμετωπίσουν τα απορρέοντα από τη νόσο δυσάρεστα βιώματα τους, ενισχύει την άποψη ότι η αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας καθυστερεί πολύ περισσότερο της οργανικής.

2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

α) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών

β) για την ενημέρωση και στήριξη του προσωπικού που έρχεται σε άμεση και στενή επαφή με τους ασθενείς

3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΦΩΝ

α) για την ευαισθητοποίηση των φορέων και της κοινής γνώμης για τον περιορισμό των προκαταλήψεων

β) για την ενημέρωση τους για την ύπαρξη του Κέντρου μας καθώς και παραπομπή του δικού μας πληθυσμού σε άλλους φορείς όταν κρίνεται αναγκαίο

γ) για ανταλλαγή απόψεων και στρατηγικών ανάμεσα στα μέλη σχετικών φορέων

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙ ΕΡΕΥΝΑ

Για την αξιολόγηση της επάρκειας των υπηρεσιών του Κέντρου και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και εμπειριών των ασθενών με στόχο τη βελτίωση των θεραπευτικών ψυχοκοινωνικών μεθόδων έχουν συνταχθεί ειδικά ερωτηματολόγια

5) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

Το θέμα της αναζήτησης χορηγών είναι μεγίστης σημασίας και θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες του Κέντρου και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτό μετά βεβαίως την πλήρωση των πρωταρχικών στόχων του, δηλαδή την επαρκή παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό που απευθύνεται.

Για την επιτυχή συνέχιση και βελτίωση του έργου αυτού πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή και συντονισμένη συνεργασία των μελών του προσωπικού του Κέντρου, του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας και ακόμα περισσότερο των φίλων του Κέντρου για την αναζήτηση των πόρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του Κέντρου